Tinstraat 107-115
2984 AN Ridderkerk
The Netherlands
Phone + 31 180 420 055
Fax +31 180 499 810
Email info@nedmarine.com
English
flag_language
 
Search
 
 
teaser
Disclaimer

Ned Marine Services BV, hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot www.nedmarine.com, www.ned-ndt.nl, www.ned-anodes.nl en www.ned-gangway.nl.


Ned Marine Services behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Ned Marine Services spant zich in om de inhoud van www.nedmarine.com, www.ned-anodes.nl, www.ned-ndt.nl en www.ned-gangway.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.nedmarine.com, www.ned-anodes.nl, www.ned-ndt.nl en www.ned-gangway.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ned Marine Services.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.nedmarine.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Ned Marine Services. Voor op www.nedmarine.com, www.ned-anodes.nl, www.ned-ndt.nl en www.ned-gangway.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ned Marine Services nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ned Marine Services.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ned Marine Services, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.